×

บอร์ดไฟเขียวให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ลาออก มีผล 1 ก.ย. จากปัญหาสุขภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2022
  • LOADING...
อสมท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ของรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

 

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท แต่อย่างใด 

 

โดย บมจ.อสมท จะเร่งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising