×

‘อสมท’ ปรับทิศปี 63 ฉีกตัวเองจากทีวีและวิทยุ ลุยรายได้จากสื่อใหม่ เช่น Podcast มั่นใจรายได้เพิ่ม

08.01.2020
  • LOADING...

จากการที่สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก Disruptive Technology และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้เทคโนโลยีในการรับชมข่าวสารผ่านอุปกรณ์รับชมแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี 5G และ Super WiFi ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อดั้งเดิมลดลงโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์

 

ส่งผลให้สื่อต้องปรับตัวกันอย่างยกใหญ่ เช่นเดียวกับ อสมท หรือช่อง 9 ที่ได้ออกมาประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจว่าจะมุ่งไปยังสื่อใหม่มากขึ้น เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในปี 2563 อสมท ได้ประกาศเดินหน้าปรับธุรกิจใหม่ เน้นการวางรากฐานพัฒนาธุรกิจให้สอดรับความต้องการในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มหน่วยธุรกิจอีก 2 ส่วน

 

1. สำนักธุรกิจดิจิทัล นำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มเดิมมาพัฒนาสู่แพลตฟอร์มใหม่ ประกอบด้วยคอนเทนต์ข่าวและข่าวบันเทิง คอนเทนต์เสียงจากวิทยุ 53 สถานี เพื่อขยายไปสู่พอดแคสต์และวิทยุออนไลน์ 

 

2. สำนักดิจิทัลแพลตฟอร์ม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากธุรกิจมีเดียโทรทัศน์ โดยเปิดโอกาสเจรจากับพาร์ตเนอร์ไทยและต่างประเทศ 

 

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งฝ่ายงานเล็กๆ เป็นกลุ่มทำงานแบบ Business Lab ชื่อฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่ (Growth Project) เป็นคณะทำงาน Fast Track นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์ธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิม เพื่อสร้างให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองในอนาคต

 

โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการต่อยอดทั้งจากการผลิตคอนเทนต์ข่าวและอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Data และ Information ที่มีรากฐานมาจากคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือ และการหาพันธมิตรใหม่ๆ ที่เป็น Non Broadcast พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังทั้งการ Reskill และเพิ่มทักษะ Multiskill ให้พนักงานมากขึ้นด้วย 

 

“ก้าวต่อไปของ บมจ.อสมท จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจโทรทัศน์หรือวิทยุ อสมท จะเดินหน้าสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย, รายได้จากการขายคอนเทนต์และรับจ้างผลิตรายการทั้งในและต่างประเทศ, รายได้จากธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น WHAM และพอดแคสต์, เพิ่มกลยุทธ์จาก MCOT Academy ที่เน้นพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนาการสื่อสารด้านวิชาชีพ, หลักสูตร Media Training และ Brand สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจดั้งเดิม โดยเชื่อว่าหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ รายได้เฉลี่ยของ บมจ.อสมท ตั้งแต่ปี 2563-2567 จะเพิ่มขึ้น”

 

ในส่วนของคอนเทนต์จะเน้นเรื่องที่น่าสนใจและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจะลดการผลิตรายการสดที่ผลิตเองส่วนหนึ่งเพื่อควบคุมต้นทุนในฟรีทีวี และเน้นให้ทีมข่าวหันไปเปิดตลาดออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรมากขึ้น เช่น การจับมือกับผู้ผลิตรายการสารคดีวาไรตี้ระดับโลกจาก Discovery รวมไปถึงการปรับรายการข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศระดับโลกที่น่าสนใจอีก 1-2 รายการ 

 

อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในปี 2563 นี้คือการทำโปรดักชันร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตรายการระดับนานาชาติ เช่น Japan International Broadcasting Inc. (JIB) ประเทศญี่ปุ่น กับรายการท่องเที่ยวแนวใหม่ของสองวัย, ความร่วมมือกับ China Media Group และ CCTV ประเทศจีน รวมทั้งการร่วมลงทุนกับ Netflix ซึ่งเป็นการสร้างคอนเทนต์รายการคุณภาพที่มีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย 

 

สำหรับด้านวิทยุจะเน้นการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่ไปวางในแพลตฟอร์มใหม่ๆ ทั้งวิทยุออนไลน์, พอดแคสต์, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยจะบูรณาการให้เป็นแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้สะดวกกับกลุ่มเป้าหมายในการค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising