×

ญี่ปุ่นทุ่มงบกว่า 4,700 ล้านบาท จัดเตรียมพระราชพิธีสำคัญช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน เพิ่มขึ้น 30% จากครั้งก่อน

30.04.2019
  • LOADING...
Japan New Emperor

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 1.66 หมื่นล้านเยน (ราว 4,700 ล้านบาท) เพื่อจัดเตรียมพิธีการต่างๆ ตลอดช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อปี 1989 ถึง 30%

 

พระราชพิธีสละราชสมบัติมีขึ้นแล้วในวันนี้ นับตั้งแต่ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยจะเริ่มพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ในเวลา 00.01 น. ตามเวลาท้องถิ่น เริ่มต้นยุคสมัยเรวะอย่างเป็นทางการ โดยพิธีการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในห้อง Matsu-no-Ma ภายในพระราชวังอิมพีเรียล

 

ในปี 2019-2020 จะมีพิธีการสำคัญมากมายเกิดขึ้นตลอด โดยเฉพาะเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ปีนี้จะมีพิธีการต่างๆ เกิดขึ้นมากกว่า 43 งาน ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณเฉพาะส่วนนี้ราว 3.2 พันล้านเยน (ราว 916 ล้านบาท)

 

หนึ่งในประเด็นที่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างคือ งบประมาณที่ใช้ใน พระราชพิธีไดโจไซ (Daijō-Sai) ตามคติชินโต นั้นงบประมาณสูงถึง 2.3 พันล้านเยน (ราว 660 ล้านบาท) โดยนำไปสู่การตั้งคำถามว่า การใช้เงินรัฐสำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากมีการระบุไว้ว่า รัฐและศาสนาควรแยกออกจากกัน

 

ภาพ: AFP / Getty Images

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising