×

เปลี่ยนอนาคตเด็กไทยด้วยบิ๊กดาต้า iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2020
  • LOADING...

เปลี่ยนอนาคตเด็กไทยด้วยบิ๊กดาต้า iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดเวทีเสวนา ‘EdTech และการขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล (Data Activism) กรณีศึกษาระบบ iSEE กับการระดมความร่วมมือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา’ และเปิดตัวระบบ ‘iSEE. 2.0’ นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ทำนโยบาย ‘มองเห็น’ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายในการเข้าถึงเด็ก และบูรณาการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดย iSEE คือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) ที่จัดทำขึ้นโดย กสศ. เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน เชื่อมโยงข้อมูลเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ 6 กระทรวง รวมถึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) แล้วนำเสนอในรูปแบบ User-Centered Data Visualization Tools เน้นการย่อยข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการใช้งานจริงของภาคีเครือข่าย

 

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters ได้แชร์ประสบการณ์ที่เคยลงพื้นที่สัมผัสปัญหาเด็กและโรงเรียนยากจนว่า เมื่อนำเสนอเรื่องราวที่พบเจอให้ผู้คนได้รับรู้ แล้วถูกถามว่าเขาจะไปบริจาคให้เด็กยากจนได้ที่ไหนบ้าง ตนก็บอกได้ไม่หมด บอกได้แค่ที่ไปเจอ ซึ่งตอนนี้ iSEE ทำให้ทุกคนเห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และส่วนไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

ด้าน พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้ง StartDee ที่มีเป้าอยากลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเช่นเดียวกับ กสศ. ได้ทดลองเอาข้อมูลโรงเรียนของนักเรียนที่มาใช้แอปพลิเคชัน StartDee ไปจับคู่กับข้อมูลใน iSEE เพื่อเทียบสัดส่วนเด็กยากจนในโรงเรียน ก็พบว่าข้อมูลที่ได้จาก iSEE ช่วยให้ StartDee เข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้น

 

“เมื่อรู้ว่าเรากำลังช่วยเหลือใครอยู่ ก็ทำให้เราสามารถออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดได้ เพราะมีเอกชนหลายแห่งพร้อมสนับสนุนเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว เรานำข้อมูล กสศ. มาเทียบว่าเด็กคนไหนมีกำลังจ่ายมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีฐานะดีอยู่แล้ว ทุนการศึกษาจะให้คนอื่น แล้วเราก็นำทุกโรงเรียนที่อยู่ในระบบเรามากาง และเทียบสัดส่วนเด็กยากจนจากมากไปน้อยได้”

 

เรืองโรจน์ พูนผล ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้ร่วมเสวนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญสตาร์ทอัพไทยมองว่า ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพมองเห็นปัญหา แต่ไม่สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ ซึ่งระบบ iSEE เป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิต เหมือนเป็นการมอบพลังอำนาจแห่งเทคโนโลยีมาให้ อย่างในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้ไปโรงเรียน มีเด็กกว่า 4 ล้านคนที่ต้องตกอยู่ใน Old Normal ต้องการความช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้สตาร์ทอัพต้องถามหาข้อมูลว่าอยู่ไหน วันนี้เราชวนทุกคนเข้ามาใช้ iSEE เปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาเปลี่ยนชีวิตเด็กได้

 

“iSEE จะช่วยยกระดับการค้นหา คัดกรองเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียด โดยจะสำรวจตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน จนถึงรายบุคคล ทำให้ติดตามสถานการณ์การศึกษา อัตราการมาเรียน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในอนาคต เพื่อให้สังคมไทยมองเห็นเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวทิ้งท้าย

 

เพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาของอนาคตประเทศ ที่ไม่สามารถแก้ได้สำเร็จด้วยคนเพียงกลุ่มเดียว แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน เราทำได้

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising