×

‘โมชิ โมชิ’ เคาะราคา IPO ที่ 21 บาท/หุ้น เตรียมเปิดให้จองซื้อ IPO จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น 14-16 ธ.ค. พร้อมปักธงเข้าเทรดใน SET ก่อนสิ้นปี

13.12.2022
 • LOADING...
โมชิ โมชิ

‘บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI ผู้ทำธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของไทย ระบุว่ากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนธันวาคมนี้

 

บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ MOSHI ประกอบด้วย 

 1. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 
 2. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
 3. บล.ธนชาต  
 4. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นอันดับหนึ่งสูงถึง 37.6% โดยปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาขาของ MOSHI ทั้งสิ้น 101 สาขา ครอบคลุมถึง 41 จังหวัด 

 

ทั้งนี้ MOSHI มีกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทาง

 1. ขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงหัวเมืองใหญ่ โดยตั้งเป้ามีสาขารวมกันไม่ต่ำกว่า 165 สาขา ภายในปี 2568 
 2. เพิ่มการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth: SSSG) โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ปีละมากกว่า 8,000 SKUs 
 3. เพิ่มความสามารถในการเติบโตของกำไร โดยปรับสัดส่วนสินค้า (Product Mix) มุ่งเน้นสินค้าที่มีกำไรสูง 
 4. ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างต่อเนื่อง 
 5. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและธุรกิจใหม่ๆ ให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ (Online) นอกจากนี้ ยังมีแผนจะขยายสาขาในรูปแบบ Stand Alone ในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ทำงาน อีกทั้งเตรียมขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ในจังหวัดรอง เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตในอนาคต 
 6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขายหน้าร้าน และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  

 

ด้าน ศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,263.84 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 131.27 ล้านบาท ขณะที่ผลงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,253.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 788.40 ล้านบาท ซึ่งอัตราเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (SSSG) เพิ่มขึ้น 50.1% 

 

โดยปัจจัยความสำเร็จมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ ส่งผลให้กำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น 6 สาขา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้เป็นอย่างดี  

 

ขณะที่กำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ทำได้ 134.63 ล้านบาท เติบโต 192% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 

ขณะที่ พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น ได้กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม สะท้อนพื้นฐานและศักยภาพในการเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย

 

ทั้งนี้ MOSHI มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ 

 

โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising