×

งานศึกษาชี้ นักเรียนสิงคโปร์ครองแชมป์อ่านออกเขียนได้ ขณะที่แอฟริกาใต้รั้งท้าย มีปัญหาด้านการอ่าน

17.05.2023
  • LOADING...

งานศึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยการอ่านออกเขียนได้ชิ้นล่าสุดอย่าง The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) โดยสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) ที่ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้สำรวจและทดสอบความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียนวัย 9-10 ปีถึง 400,000 คนใน 57 ประเทศและดินแดนทั่วโลก เมื่อปี 2021 และเพิ่งตีพิมพ์รายงานอย่างเป็นทางการในปี 2023 

 

พบว่านักเรียนสิงคโปร์ครองแชมป์อ่านออกเขียนได้จากการประเมินในครั้งล่าสุดนี้ ซึ่งมักจะประเมินเป็นประจำทุกๆ 5 ปี โดยสิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 587 คะแนน ตามมาด้วยฮ่องกง 573 คะแนน, รัสเซีย 567 คะแนน, อังกฤษ 558 คะแนน และฟินแลนด์ 549 คะแนน ขณะที่ไทยและสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ อีก 8 ประเทศไม่ได้รับการประเมินหรือได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้

 

ส่วนจอร์แดน อียิปต์ และแอฟริกาใต้ เป็น 3 ประเทศที่รั้งท้ายในการประเมินครั้งนี้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 381 คะแนน, 378 คะแนน และ 288 คะแนนตามลำดับ โดย 8 ใน 10 ของเด็กนักเรียนในแอฟริกาใต้วัย 9-10 ปีมีปัญหาด้านการอ่าน โดยอัตราค่าเฉลี่ยการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กแอฟริกาใต้เพิ่มสูงขึ้นจาก 78% เมื่อปี 2016 มาอยู่ที่ 81% ในการประเมินผลครั้งล่าสุดนี้

 

ทางด้านแองจี มอตเช็กกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแอฟริกาใต้ชี้แจงว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินของเด็กนักเรียนแอฟริกาใต้ไม่เป็นที่น่าพอใจและอยู่ในอันดับสุดท้ายในครั้งนี้นั้น เป็นเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

 

นอกจากนี้มอตเช็กกายังเปิดเผยอีกว่า ระบบการศึกษาของแอฟริกาใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ ซึ่งรวมถึงปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนภายในประเทศ โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยประถมศึกษา ทำให้โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งเน้นไปที่การฝึกพูดออกเสียงเพียงอย่างเดียว และละเลยการฝึกอ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

นอกจากนี้ งานศึกษาชิ้นนี้ยังบ่งชี้อีกว่า เด็กนักเรียนหญิงในเกือบทุกประเทศที่ได้รับการประเมินมักมีคะแนนค่าเฉลี่ยด้านการอ่านมากกว่าเด็กนักเรียนชาย อย่างไรก็ตาม ช่องว่างของคะแนนระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ก็แคบลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

 

ถ้าการศึกษาไทยได้รับการประเมิน คุณคิดว่าไทยควรมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านเป็นอย่างไร และมีคะแนนอยู่ในช่วงไหนของการประเมินในครั้งนี้

 

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

อ้างอิง:  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising