×

อินเดียต้องเร่งเพิ่มวิศวกรด้านเทคโนโลยี 1 ล้านตำแหน่ง ท่ามกลางปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มากขึ้น

11.07.2024
  • LOADING...
อินเดีย

จากข้อมูลของ Bloomberg เผยว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศ อินเดีย ยังต้องการวิศวกรด้าน AI (Artificial Intelligence) และ Deep Technology ต่างๆ เพิ่มอีก 1 ล้านตำแหน่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

แต่ทั้งนี้จำนวนวิศวกรอาจไม่สามารถผลิตได้พอกับความต้องการภายในประเทศ หากรัฐบาลไม่มีนโยบายเร่งการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับคนในประเทศได้ทัน

 

Sangeeta Gupta รองประธานอาวุโสและประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) กล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งหมด (Reskill) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่องานประเภท AI, Big Data Analytics หรือ Cybersecurity ได้

 

วิศวกรจบใหม่ในอินเดียที่ถูกผลิตออกมาจะเข้ามาเติมได้เพียง 1 ใน 4 ของตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยทักษะทางเทคโนโลยีชั้นสูง

 

Sangeeta กล่าวว่า การจ้างงานในยุคต่อจากนี้จะมีความท้าทายเป็นอย่างมาก คนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะไม่สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่เพียงครั้งเดียวจบ แต่ต้องกลายเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอินเดียมีขนาดถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.7 ล้านล้านบาท จ้างงานมากถึง 5.4 ล้านตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 7.5% ของ GDP ประเทศ

 

Tata Consultancy Services บริษัทด้าน IT ชั้นนำของอินเดีย ก็ยังต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานกว่า 80,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนก่อน จากการที่ไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะตรงความต้องการได้ จนกลายเป็นจุดอ่อนของบริษัทในการจะแข่งขันกับบริษัทระดับโลกอย่าง Accenture

 

ในขณะที่ Larsen & Toubro บริษัทด้านวิศวกรรมและก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียก็ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานด้าน IT กว่า 20,000 ตำแหน่งในช่วงมิถุนายน

 

Sangeeta ชี้ว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของอินเดียเกิดจากระบบการศึกษาที่มีปัญหา โรงเรียนไม่สอนทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานให้นักเรียน

 

NASSCOM ประเมินว่า ส่วนต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในอินเดียจะเพิ่มจาก 25% ในปัจจุบัน ไปแตะ 29% ในปี 2028

 

ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลจาก International Labour Organization ชี้ว่า ในอนาคตคนที่จบการศึกษาระดับสูงมีโอกาสว่างงานมากกว่าคนที่ไม่จบการศึกษาเสียด้วยซ้ำ

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising