×

ธนาคารออมสินลุยแปลงที่ดินราชพัสดุ ขายบ้านไม่เกิน 7 แสนบาท ดอกเบี้ย 2.75% คงที่ 4 ปีแรก

18.06.2019
  • LOADING...

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุ และเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ราคาไม่เกินหน่วยละ 7 แสนบาท ในกรอบวงเงินโครงการรวม 4 พันล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน และประชาชนทั่วไป ซึ่งธนาคารได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพื่อเตรียมพร้อมโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด

รูปแบบที่อยู่อาศัยโครงการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย กำหนดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคาหน่วยละประมาณ 3.5-7 แสนบาท โดยธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ใน 5 พื้นที่ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย (ห้องชุด) และบ้านแฝดชั้นเดียว รวมมูลค่าโครงการประมาณ 1.56 พันล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างประมาณ 2.3 พันยูนิต ขณะนี้มีผู้สนใจจองสิทธิเกือบ 5 พันรายแล้ว

สำหรับสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ ธนาคารออมสินปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นเวลา 3 ปี ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไปจะคิดเท่ากับ MLR-1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 คงที่ที่ 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 5 เป็นต้นไป กรณีรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75 ต่อปี ส่วนกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • ธนาคารออมสิน
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising