×

ธอส. โชว์ปล่อย ‘สินเชื่อบ้าน’ ช่วงไตรมาส 1/65 รวมกว่า 6.24 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%

13.04.2022
  • LOADING...
สินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ปล่อยสินเชื่อบ้านได้ถึง 62,408 ล้านบาท 50,024 บัญชี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 33.21% เผยปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การผ่อนคลายมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มฟื้นกลับมา และอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ จูงใจให้ลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่ม คาดถึงสิ้นปี 2565 ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 2.7 แสนล้านบาท

 

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ว่า หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ ‘ทำให้คนไทยมีบ้าน’ ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ 

 

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 62,408 ล้านบาท 50,024 บัญชี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 33.21% เป็นสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง คิดเป็นสัดส่วน 74.47% ของจำนวนลูกค้าใหม่ทั้งหมด ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารมีสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1.489 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.10% สินทรัพย์รวม 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.25% เงินฝากรวม 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79% 

 

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีจำนวน 57,510 ล้านบาท คิดเป็น 3.86% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่มี NPL อยู่ที่ 4.00% โดยมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากโควิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ 115,659 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL 201.17% และยังคงมีกำไรสุทธิ 3,492 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 15.28% สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.5%

 

“นับเป็นครั้งแรกของธนาคารที่สามารถปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่ 1 ได้สูงถึง 62,408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ทั้งการลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนอง การผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ความต้องการของประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อก่อนที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของ ธอส. 

 

“ขณะที่โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 4 ปีแรก ล่าสุด ณ วันที่ 10 เมษายน 2565 มียอดอนุมัติสินเชื่อ 10,837 ล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปี 2565 ธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 2.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด” ฉัตรชัยกล่าว

 

ขณะเดียวกันธนาคารยังติดตามและให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าส่วนใหญ่มีความแข็งแรงทางรายได้และกลับมาชำระได้ตามปกติ เห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่ครบกำหนดความช่วยเหลือตามมาตรการของธนาคารเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 122,764 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 127,494 ล้านบาท 

 

แบ่งเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือต่ออีกอย่างน้อยถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,175 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 87,074 ล้านบาทนั้น พบว่ามีลูกค้าที่ชำระเงินงวดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการหรือชำระบางส่วน คิดเป็นสัดส่วน 94.40% ส่วนลูกค้าที่ออกจากมาตรการอีกจำนวน 37,589 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 40,420 ล้านบาท กลับมาชำระเงินงวดตามปกติ หรือชำระบางส่วน คิดเป็นสัดส่วน 93.98%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising