×

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 รอบใหม่ 5 แสนล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2021
  • LOADING...
โควิด-19

วันนี้ (25 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 สาระสำคัญคือ บัญชีท้ายพระราชกำหนด แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

 

1. แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท 

 

2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงการคลัง วงเงิน 3 แสนล้านบาท

 

3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงการคลัง วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายละเอียดดังกล่าวมีการปรับจากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ 7 แสนล้านบาท ลดลงเหลือวงเงิน 5 แสนล้านบาท โดยแผนนำไปใช้ในด้านสาธารณสุขเหลือเท่าเดิม 3 หมื่นล้านบาท แผนงานใช้ในการเยียวยาประชาชนลดลงจาก 4 แสนล้านบาท เหลือ 3 แสนล้านบาท และใช้สำหรับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมลดลงจาก 2.7 แสนล้านบาท เหลือ 1.7 แสนล้านบาท

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising