×

กมธ.การต่างประเทศจัดสัมมนา ‘ทิศทางประเทศไทยในพลวัตโลก’ 26 ม.ค. ยกระดับความรู้ความเข้าใจต่างประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2024
  • LOADING...
กมธ.การต่างประเทศ

วันนี้ (17 มกราคม) ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าทาง กมธ.การต่างประเทศได้กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง ‘ทิศทางประเทศไทยในพลวัตโลก’ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง และบทบาทการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

 

กมธ.การต่างประเทศ

 

งานสัมมนาดังกล่าวได้กำหนดจัดเวทีทั้งหมด 2 ช่วง ช่วงเช้าเวลา 08.00-12.00 น. เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ‘การต่างประเทศ ความมั่นคง แลภูมิรัฐศาสตร์’ ซึ่งมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ประกอบด้วย

 

  1. ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ‘เศรษฐกิจระหว่างประเทศ’ ซึ่งได้รับเกียรติจาก

 

  1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ
  2. ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
  4. จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

โดยมี ศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนและสอบถามได้ที่ [email protected] ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับชมสดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ชุดที่ 26’ ตามวันเวลาดังกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising