×

เทียบราคาคงไม่พอ เมื่อฉลากอาหารในอนาคตอาจตรวจสอบ ‘ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม’ ได้

14.08.2022
  • LOADING...
ฉลากอาหาร

HIGHLIGHTS

1 Min. Read
  • เทียบราคาคงไม่พอ เมื่อฉลากอาหารในอนาคตอาจตรวจสอบ ‘ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม’ ได้
  • งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้คิดค้นระบบการติดฉลากอาหารแบบใหม่โดยให้ความสำคัญในเรื่อง ‘ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม’ ผ่านการประเมินอาหารและเครื่องดื่มอย่างใกล้ชิดกว่า 57,000 รายการ จนสามารถพัฒนาอัลกอริทึมประมวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ระบบอัลกอริทึมดังกล่าวได้คำนวณคะแนนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอิงจากปัจจัย 4 ประการ อันได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การใช้ประโยชน์จากที่ดิน, ความเครียดน้ำ และการทำให้เกิดภาวะยูโทรฟิเคชัน

เวลาไปเดินซื้ออาหารตามห้างสรรพสินค้าสิ่งที่ทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อ คือการดู ‘ฉลาก’ ของสินค้านั้นๆ ถึงแม้ว่าของที่เราตั้งใจจะไปซื้อหมดไป ก็สามารถเทียบคุณประโยชน์ ราคา รวมถึงวัตถุดิบของสินค้ากับอีกยี่ห้อได้

 

แต่ในอนาคตเราอาจมีตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น เพราะงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้คิดค้นระบบการติดฉลากอาหารแบบใหม่โดยให้ความสำคัญในเรื่อง ‘ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม’ ผ่านการประเมินอาหารและเครื่องดื่มอย่างใกล้ชิดกว่า 57,000 รายการ จนสามารถพัฒนาอัลกอริทึมประมวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ระบบอัลกอริทึมดังกล่าวได้คำนวณคะแนนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอิงจากปัจจัย 4 ประการ อันได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การใช้ประโยชน์จากที่ดิน, ความเครียดน้ำ และการทำให้เกิดภาวะยูโทรฟิเคชัน

 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดทำไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่าย แต่ยังสามารถทำให้ผู้ผลิตอาหารมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกมนุษย์เพิ่มมากขึ้น

 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในช่วงหลังเราจะพบเจอกับคำว่า ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ (Eco-Friendly) หรือ ‘มาจากแหล่งที่ยั่งยืน’ (Sustainably Sourced) บนฉลากอาหาร

 

อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยไม่ได้คาดหวังว่าการติดฉลากในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ พวกเขาต้องการให้ผู้ผลิตอาหารปรับใช้ตามความสมัครใจ และพวกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของอาหารและเครื่องดื่ม

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising