×

‘คลัง’ เผย 2 เดือนแรกปีงบฯ 2563 รัฐนำส่งเงิน 4.13 แสนล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
25.12.2019
  • LOADING...

ลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 429,707 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 549,527 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 340,815 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 413,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือว่าสูงกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ 1.6% แบ่งเป็นการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 7.5% ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของสรรพากรสูงกว่าที่คาดไว้ 1.2%

 

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิช่วง 2 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563  แบ่งเป็น 

  • กรมสรรพากร 252,425 ล้านบาท
  • กรมสรรพสามิต 107,394 ล้านบาท
  • กรมศุลกากร 17,405 ล้านบาท
  • รัฐวิสาหกิจ 67,922 ล้านบาท
  • หน่วยงานอื่นๆ 22,937 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising