×

คืบหน้าแจกเงิน 10,000 บาทผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลใช้แหล่งเงินจากงบประมาณปี 67-68

โดย THE STANDARD TEAM
10.04.2024
  • LOADING...
เศรษฐา เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต

วันนี้ (10 เมษายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง, ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ เฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

 

ลวรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า รัฐบาลจะใช้แหล่งเงินที่มาจากงบประมาณทั้งหมด โดยใช้งบประมาณจากปี 2567 และ 2568 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 

1. เงินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท ซึ่งได้มีการขยายงบประมาณในปี 2568 เป็นเรียบร้อยแล้ว

 

2. จากการดำเนินการโครงการจากหน่วยงานของรัฐจำนวน 172,300 ล้านบาท รายละเอียดโดยใช้มาตรา 28 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ดูแลประชาชนในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรจำนวน 27 ล้านคน

 

3. การบริหารจัดการจากการบริหารจัดการงบประมาณปี 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท

 

ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่า การดำเนินการได้ดำเนินตามกฎหมายทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวินัยการเงินการคลัง กฎหมายงบประมาณ หรือกฎหมายเงินตรา โดยจะเริ่มโครงการในช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณจำนวน 500,000 ล้านบาททั้งหมด โดยไม่ได้ใช้สกุลอื่นหรือใช้มาตรการอื่นแทนเงิน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising