×

ครม. เห็นชอบยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักรด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 30 เม.ย. 67

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2023
  • LOADING...
คารม พลพรกลาง

วันนี้ (24 ตุลาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว (ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567) ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

คารมกล่าวว่า จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้ระยะเวลาในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 16 ตุลาคม 2566 พบว่า ในเดือนมกราคม-กันยายน 2566 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนประมาณ 3.1 ล้านคน และมีประมาณการรายได้สะสมอยู่ที่ประมาณ 52,755 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเท่ากับ 16,588 บาท 

 

ตามข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวรายด่านจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า ในปี 2566 นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวนเฉลี่ย 1 แสนคนต่อเดือน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวมาเลเซียมีความประสงค์จะขอเดินทางเข้ามายังประเทศเป็นจำนวนมากและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ รวมทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

 

“การยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว ทำให้ต้องมีการดำเนินขั้นตอนในบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เร็วมากขึ้น และจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ลดความแออัดบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งช่วยให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ” คารมกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising