×

อนุทินเผยเหตุผลลดเงื่อนไขให้แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านช่วงสงกรานต์ได้

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2024
  • LOADING...
อนุทิน แรงงานสงกรานต์

วันนี้ (1 เมษายน) ที่กระทรวงมหาดไทย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการออกกฎหมายผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติสามารถกลับประเทศได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า การผ่อนผันตามประกาศกระทรวงข้างต้นเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความกดดันในการทำงานของแรงงานที่จากบ้านเกิดมาทำงานที่ไทย ด้วยการให้สามารถกลับบ้านไปใช้เวลาในช่วงเทศกาลกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่บ้านเกิดได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

“เรื่องแบบนี้ก็ต้องใจเขาใจเรา ขนาดคนไทยเองพอถึงเทศกาลสงกรานต์ก็ยังอยากกลับบ้าน แรงงานต่างด้าวก็เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานด้วย ส่วนภาครัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้” อนุทินกล่าว 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศผ่อนผันแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้สามารถกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอีก แต่หากเดินทางกลับเข้ามาไทยหลังช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากประสงค์จะเดินทางเข้าต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) ตามปกติ

 

แรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. ผู้ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา, รัฐบาล สปป.ลาว และรัฐบาลเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

  1. ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในไทยยังเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

  1. ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของ ครม. อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 17 (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising