×

เงินไม่ใช่คำตอบ! ทำไมพนักงานดีๆ ถึงลาออก? และจะดึงพวกเขาไว้อย่างไร

06.05.2024
  • LOADING...
พนักงาน

แม้ว่าเงินเดือนจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่จริงๆ แล้วเงินอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าพนักงานจะภักดีกับบริษัท จากการสำรวจพบว่า มีเพียง 22% ของ พนักงาน เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาออกจากงานเพราะเงินเดือนหรือสวัสดิการ

 

สาเหตุหลักที่คนลาออกกลับเป็นปัจจัยด้านอื่น เช่น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (32%), ความไม่เหมาะสมกับเนื้องาน (20.2%), สภาพแวดล้อมการทำงานและการบริหารจัดการโดยทั่วไป (17%) รวมถึงความไม่ยืดหยุ่นเรื่องเวลาและการจัดตารางงาน (8%)

 

อย่างน้อย 75% ของเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้ ถ้าไม่ใส่ใจ ปัญหาพนักงานลาออกมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องกังวล! หากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ ยังมีหลายวิธีในการแก้ไขสาเหตุต่างๆ ได้

 

วิธีแก้ปัญหาและรักษาพนักงานเก่ง

 

สร้างโอกาสเติบโตในสายงาน: สิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าพนักงานคนไหนมีโอกาสลาออกมากที่สุดคือ การขาดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตในอาชีพ พนักงานจะรู้สึกอยากอยู่กับเรามากขึ้นถ้าเห็นว่าตัวเองมีอนาคตที่นี่ ดังนั้นพยายามใส่ใจความคืบหน้าของลูกน้อง หมั่นพูดคุยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และแสดงให้เห็นว่าเรามองเห็นศักยภาพในตัวพวกเขา

 

เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี…แต่ไม่ใช่ทั้งหมด: แน่นอนว่าเงินเดือนต้องสมเหตุสมผล แต่มากกว่าเงินคือความรู้สึกผูกพันกับองค์กร พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง ผลักดันให้ทีมช่วยกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสูง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนภูมิใจในงานของตัวเอง และไม่รู้สึกว่าคนอื่นลอยตัว

 

เลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถ: ผู้จัดการที่ดีต้องมองให้ออกว่าใครถนัดอะไร และพยายามจัดสรรงานให้เหมาะสมกับทักษะของแต่ละคน จะช่วยลดความตึงเครียด ทำให้พนักงานรู้สึกสนุก มีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย

 

การจัดการที่ดี สภาพแวดล้อมที่น่าทำงาน: ผู้จัดการที่ดีต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน คอยติดตามผลงาน ให้ฟีดแบ็กอย่างตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่องานของตัวเอง

 

ความยืดหยุ่นในการทำงาน: ลองเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานทางไกล (Remote Work) หรือปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถจัดการทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้ลงตัวมากยิ่งขึ้น ความยืดหยุ่นเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง

 

Gallup รายงานว่า 53% ของพนักงานกล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ ‘สำคัญมาก’ สำหรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานหญิง

 

นอกจากนี้ยังพบว่า 51% ของพนักงานบอกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปทำงานที่ยอมให้พวกเขามีเวลาทำงานยืดหยุ่น และ 37% จะเปลี่ยนไปทำงานที่อนุญาตให้พวกเขาทำงานนอกสถานที่ได้บ้าง

 

ความมั่นคงของบริษัท: สร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีความมั่นคง มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดี พยายามเล่าเรื่องราวดีๆ ขององค์กร เช่น ความสำเร็จในอดีต หรือเป้าหมายในอนาคต ให้พนักงานได้รับรู้ เมื่อเขารู้สึกว่าบริษัทมีอนาคตไกล พวกเขาก็จะอยากร่วมเดินทางไปด้วย

 

หัวใจสำคัญของการรักษาพนักงานเก่งอยู่ที่การใส่ใจรายละเอียด ผู้จัดการทุกระดับต้องร่วมมือกันสร้างความผูกพันในองค์กร ถ้าอยากเห็นพนักงานอยู่กับเราไปนานๆ อย่าลืมนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กัน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising