×

กทม. เผยความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ขอผู้สมัครห้ามติดแผ่นป้ายหาเสียงตามพื้นผิวการจราจร-เสาไฟฟ้า-แผงเหล็กริมถนน

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2022
  • LOADING...
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม

วันนี้ (30 มีนาคม) เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร, สำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร, สุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ประจำปี 2565 

 

โดยเฉลิมพลระบุว่า กำหนดการเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม. คือวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเปิดให้รับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,523,676 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน (ข้อมูลคำนวณถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565) แบ่งเป็นเพศชาย 1,996,104 คน เพศหญิง 2,378,027 คน และมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,862 หน่วย

 

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร ทาง กทม. ได้เตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัคร คือ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ และซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม 

 

เฉลิมพลกล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กทม. ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. โดยกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และสถานที่ปิดประกาศ รวมทั้งสถานที่ห้ามปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน อาทิ สถานที่ปิดประกาศ ได้แก่ บริเวณป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขต โรงเรียนสังกัด กทม. และหน่วยงานในสังกัด กทม. ทั้งนี้ให้ผู้สมัครปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่นเท่านั้น และต้องแจ้งขอปิดประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานที่นั้นๆ

 

สำหรับสถานที่ห้ามปิดประกาศ ได้แก่ พื้นผิวการจราจร เกาะกลางถนน สะพานลอยเดินข้ามและสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน เป็นต้น โดยขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศอย่างเคร่งครัด

 

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในปัจจุบัน ทาง กทม. ได้กำหนดให้จำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้าในพื้นที่รับสมัคร โดยเข้าได้เฉพาะผู้สมัครและผู้ติดตาม 1 คนเท่านั้น สำหรับกองเชียร์สามารถให้กำลังใจผู้สมัครได้ภายนอกอาคารไอราวัตพัฒนา บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยขอให้ผู้ที่เดินทางมาทุกคนผ่านระบบคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน QR Code ไทยชนะก่อนเข้างาน และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ 

 

ส่วนผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้ง หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดนั้น สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามไว้ แต่จะจัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่รับสมัครแยกออกมาจากผู้สมัครคนอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 

 

นอกจากนี้ให้ผู้สมัครทุกคนเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อมและครบถ้วน รวมถึงระมัดระวังเรื่องการจัดซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแก่กองเชียร์หรือผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจ เนื่องจากไม่สามารถทำได้เพราะอาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง และให้ระมัดระวังเรื่องการเตรียมเครื่องขยายเสียง แตรวง หรือกลองยาว อาจมีความผิดเข้าข่ายกรณีการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงได้ เนื่องจากเคยมีกรณีโดนตัดสิทธิมาแล้ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising