×

เลือกตั้ง 2566 : ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
 • LOADING...
ขั้นตอนเลือกตั้ง
 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานรัฐออกไว้ แต่ต้องมีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน 
 3. ลงชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
 4. รับบัตรเลือกตั้ง 
 5. ลงชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือบนขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ)
 6. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องทำเครื่องหมาย
  • เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต ได้ 1 เบอร์
  • เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้ 1 เบอร์
  • ไม่ต้องการเลือกพรรคการเมืองใด
 1. พับบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising