×

เลือกตั้ง 2566 : กาบัตรเลือกตั้ง แบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
เลือกตั้ง 2566 : กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 91 ‘การออกเสียงลงคะแนน’ ระบุเอาไว้ว่า ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’

 

เมื่ออ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จะพบว่านิยามของ ‘กากบาท’ คือการกาชื่อเครื่องหมายตีนกา รูป + หรือ x

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยแนวทางการกาบัตรเลือกตั้ง พร้อมแนวทางการวินิจฉัยแยกบัตรดีและบัตรเสียตามลักษณะการขีดเส้นกากบาทในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง โดยมีหน้าตาการทำเครื่องหมายในบัตรดีและบัตรเสียดังนี้

 

 

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising