×

ประธาน กกต. ระบุเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ยังเดินหน้า เผยทั่วประเทศมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 122 คำร้อง เฉพาะซื้อเสียง 40 เรื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2020
  • LOADING...
ประธาน กกต. ระบุเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ยังเดินหน้า เผยทั่วประเทศมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 122 คำร้อง เฉพาะซื้อเสียง 40 เรื่อง

วันนี้ (20 ธันวาคม) คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศการเปิดหน่วยลงคะแนนทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ กกต. รวมถึงผู้บริหารสำนักงาน กกต. ได้ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อสังเกตการณ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

 

อิทธิพร กล่าวหลังการตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ถึงการเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสาครว่า ทราบเมื่อวานนี้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าร่วมด้วย สรุปว่าการจัดการเลือกตั้งก็จะดำเนินการต่อไป เพราะจะใช้มาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เฝ้าระวังให้เต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีก แต่ในกรณีที่บางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งที่ประสบปัญหาใดๆ ขึ้นอีก ที่อาจจะมีความเสี่ยงตามมาตรา 93 พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น ที่กำหนดว่า หากมีเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจประกาศงดการเลือกตั้งได้ หลังประกาศงดการเลือกตั้งก็ให้รายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการ กกต. ประจำจังหวัด แล้วกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 15 วัน หากไม่ทันก็เสนอ กกต. ขยายเวลาให้ จึงสรุปได้ว่าขณะนี้การเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ยังจะเดินหน้าต่อไป โดยทุกหน่วยเลือกตั้งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข มี อสม. ที่เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาช่วยอำนวยความสะดวกอยู่แล้ว การเฝ้าระวังจะเริ่มตั้งแต่ตอนลงคะแนนจนถึงนับคะแนนเสร็จสิ้น

 

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริต จากที่ได้รับรายงานเมื่อวานมีทั้งหมด 122 คำร้อง โดยจำนวนนี้แบ่งเป็นที่เกี่ยวกับการทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่อง มีจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 38 จังหวัด

 

อิทธิพรยังกล่าวด้วยว่า กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จะพยายามดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ที่หน่วยเลือกตั้ง จึงอยากให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการออกมาให้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนเรื่องของการนับคะแนนคาดว่า การนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ น่าจะเสร็จ และติดประกาศผลคะแนนไม่เป็นทางการที่หน้าหน่วยได้ประมาณเวลา 20.00 น. จากนั้นแต่ละหน่วยจะต้องส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัด ซึ่งคะแนนรวมแต่ละจังหวัดก็คาดว่าจะประกาศผลไม่เป็นทางการได้ประมาณเวลา 00.00 น. 

 

สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครในวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 8,521 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 335 คน ผู้สมัคร ส.อบจ. 8,186 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือจังหวัดบุรีรัมย์ 352 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. 8 คน ส.อบจ. 344 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือจังหวัดเพชรบุรี 34 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 1 คน และ ส.อบจ. 33 คน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising