×

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยแนะรัฐเพิ่มดิวตี้ฟรีในเมือง ดันกฎหมายจ้างรายชั่วโมง สร้างรายได้ให้ผู้สูงวัย

02.08.2018
  • LOADING...

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีหลัง 2561 โดยมองว่าจะยังทรงตัวในไตรมาสที่ 3 และปรับตัวดีขึ้นไปในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรธุรกิจอยู่แล้ว การเร่งเครื่องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลจะยังไม่เห็นผลภายในปีนี้ เนื่องจากการลงทุนจะส่งผลมายังภาคค้าปลีก ต้องใช้เวลา 6-8 เดือนขึ้นไป

 

สิ่งที่สำคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่เป็นเมืองรองยังเป็นสิ่งที่ต้องทำเพิ่ม เพราะการเติบโตของภาคค้าปลีกยังกระจุกตัวในเมืองขนาดใหญ่และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนกำลังซื้อที่ยังไม่ดีนักในภาพรวม ขณะที่ดัชนีค้าปลีกปี 2561 คาดว่าจะดีกว่าปี 2560 เล็กน้อย โดยจะโตประมาณ 3.3-3.5% ซึ่งยังน้อยกว่าคาดการณ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ภาครัฐประเมินว่าจะโตได้ถึง 4.5%

 

จริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้แจงข้อเสนอแนะจากสมาคมฯ ต่อภาครัฐ โดยมีหลักการที่สำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Shopping Tourism หรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้ง ซึ่งจะต้องเปิดเสรีร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี โดยเฉพาะการเพิ่มร้านดิวตี้ฟรีในเมืองให้มากขึ้น และเสนอให้การประมูลร้านดิวตี้ฟรีในสนามบินตามประเภทกลุ่มสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้นด้วย

 

ขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งรัดโครงการ Downtown VAT Refund for Tourist เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการได้รับคืนภาษีทันทีเมื่อซื้อสินค้า เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับคืนเงินภาษีก็สามารถนำเงินนั้นมาซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินสดได้ ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีโอกาสขายของสร้างรายได้จากเงินคืนภาษีของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ควรส่งเสริมการค้าขายชายแดนให้ทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายสาขาของภาคค้าปลีกในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่

 

สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมค้าปลีกพบว่าเม็ดเงินการลงทุนระหว่างปี 2558-2560 มีกว่า 1.3 แสนล้านบาท เฉลี่ยปีละ 4.3 หมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงานโดยตรงกว่า 2.1 แสนคนต่อปี ซึ่งขณะนี้กลุ่มค้าปลีกต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพนักงานรายชั่วโมงที่ยังขาดแคลน ไม่สามารถจ้างได้เพียงพอ ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มที่ขาดรายได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลหลังเกษียณที่ไม่มีรายได้ แต่ยังมีภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลา 8 ชั่วโมง จึงขอให้ภาครัฐพิจารณานโยบายเร่งด่วนในการออกกฎระเบียบประกาศค่าจ้างขั้นตํ่าเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถจ้างงานบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกกฎหมายต่อไป

อ้างอิง: สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories