×

เดนท์สุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (GOLD) สาขา ‘Best Culture’ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากเวที Campaign Asia Agency of the Year 2021 [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
22.12.2021
  • LOADING...
เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซีไทยด้วยการครองแชมป์ 2 ปีซ้อน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศและแข็งแกร่ง ผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้ บริษัท คาราท (ประเทศไทย) และ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทในเครือฯ ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Media Agency of the Year บนเวทีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมด้วย

 

 

อมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซีไทยได้อีกครั้ง และผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้ 

 

ด้วยความเชื่อมั่นที่เราถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแข็งแกร่งของเรา ได้สะท้อนผ่านคุณภาพและศักยภาพของการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้องค์กรได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีอันทรงเกียรตินี้ 

 

อีกทั้งรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันและแทนคำมั่นสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากรของเรา ตามแนวทางค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยมของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานและบริการด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจรที่ดีที่สุดตลอดไป”

 

 

ด้าน อัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาค (Country HR Director) กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจของพวกเราชาวเดนท์สุฯ ทุกคน ซึ่งในปีนี้เราได้ครองแชมป์ ‘Best Culture’ จากเวทีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Campaign Asia Agency of the Year 2021 ได้อีกครั้ง หลังจากที่เราได้ถูกยกย่องให้เป็น ‘Best Place to Work’ จากเวทีเดียวกันเมื่อปี 2020 นับได้ว่าองค์กรของเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการเอเจนซีไทยโดยคว้า 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากเวทีการประกวดระดับสากลได้สำเร็จมาถึง 2 ปีซ้อน 

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการให้คุณค่าแก่บุคลากรทุกคนภายใต้ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ‘บุคลากร’ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

อีกทั้งเราได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนให้ดียิ่งขึ้นด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานตามยุคปัจจุบัน โดยผ่านแผนงานกลยุทธ์นโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในองค์กร ส่งผลให้เดนท์สุฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นเอเจนซีที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม ‘Best Culture’ และรวมถึงขึ้นแท่นเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จขององค์กรที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับด้วยมาตรฐานในระดับสากล”

 

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล Campaign Asia Agency of the Year ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ปี 2021 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเจนซีด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรางวัล ‘Best Culture’ มีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่แข็งแกร่งของแต่ละองค์กร ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ สามารถดึงดูดและส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง 

 

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘Best Place to Work’ จะพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร โดยจะทำการประเมินจากผลงานการทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงานในระยะยาว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising