×

ส.ส. ประชาธิปัตย์ยื่นญัตติด่วนตั้ง กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ ย้ำเป็นจุดยืนพรรค

06.09.2019
  • LOADING...
ประชาธิปัตย์

เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันเข้าชื่อ 25 คน ยื่นหนังสือถึง ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่าน สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ในฐานะเลขานุการประธานสภาฯ เพื่อเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560  

 

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าวได้อ้างอิงเหตุผลว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาในระยะหนึ่งพบว่ายังมีปัญหาในทางปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายมาตราและยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากล

 

เทพไทย้ำว่า การดำเนินการนี้เป็นมติของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล และยังสอดคล้องกับนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 ด้านที่มีเรื่องการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

เทพไทยังย้ำอีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้มาระยะหนึ่งพบปัญหา ทั้งวิธีการคำนวณ ส.ส. สัดส่วนบัญชีรายชื่อที่ยังมีข้อคลางแคลงใจ และมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหาเรื่องนี้

 

ก่อนหน้านี้พรรคฝ่ายค้านได้เสนอญัตติไปแล้ว แต่ถูกพิจารณาว่าไม่ใช่เรื่องด่วน โดยพร้อมที่จะรวมญัตติกับฝ่ายค้าน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องในลักษณะเดียวกัน

 

นอกจากนี้เทพไทยังเรียกร้องให้ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ท่ีรับผิดชอบพิจารณากระทู้และญัตติพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน โดยจะแก้ไขมาตราที่บัญญัติเกี่ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน หรือมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น

 

ส่วนแก้ไขประเด็นอื่นหรือไม่นั้นให้คณะกรรมาธิการไปพิจารณาศึกษา ส่วนตัวเชื่อว่าหลังที่ประชุมสามีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการแล้วจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

 

ทั้งนี้เทพไทยังอ้างอิงถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์สมัยที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค ที่ประกาศไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ เพราะมองว่ามีข้อบกพร่องหลายเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories