×

ส่องมาตรการช่วยลูกหนี้ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2021
  • LOADING...
ส่องมาตรการช่วยลูกหนี้

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย, สมาคมธนาคารนานาชาติ, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ทั้งที่ถูกสั่งปิดกิจการ รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังเปิดกิจการแต่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงในช่วงวิกฤตโรคโควิด 

 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าว สถาบันการเงินหลายแห่งยังได้ออกมาตรการอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของตัวเองเพิ่มเติมอีก เราลองไปดูกันว่ามาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้าง

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising