×

คุมเข้ม-ขึงลวดหนามรอบโรงเรียน ก่อนเปิดเวทีฟังความเห็นนิคมจะนะพรุ่งนี้ หวั่นมือที่ 3 ก่อสถานการณ์

10.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บรรยากาศก่อนวันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมใน 3 ตำบลของ อำเภอจะนะ นั่นคือตำบลตลิ่งชัน นาทับ และสะกอม กินพื้นที่กว่า 16,753 ไร่ ซึ่งเวทีการรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม) ดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการดังกล่าว 2 สถานที่คือ โรงเรียนจะนะวิทยา รองรับจำนวน 900 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ซึ่งในวันนี้มีตำรวจและเจ้าหน้าของ ศอ.บต. มาจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุข และมีเครื่องตรวจวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย

 

สำหรับที่โรงเรียนจะนะวิทยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งจุดตรวจเป็นระยะๆ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการปิดถนนสายปัตตานี-หาดใหญ่บางช่วง โดยเฉพาะพื้นที่หน้าโรงเรียนจะนะวิทยา เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย มีการขึงลวดหนามตามแนวรั้วของโรงเรียน โดยในวันนี้สื่อมวลชนยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ชี้แจงว่า มาตรการต่างๆ ทั้งการระดมเจ้าหน้าที่ การตั้งจุดตรวจต่างๆ และการยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่วันนี้นั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และกังวลเรื่องของการมีมือที่ 3 มาก่อสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปอย่างแน่นอน

 

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเวลา 16.00 น. ปดิพัทธ์ สันติภาดา และ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ของโรงเรียนจะนะวิทยาด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising