×

คปภ. ออกแบบประกันโควิด-19 คุ้มครองเจ้าหน้าที่-ทีมแพทย์ เอกชนร่วมแจกประกันคุ้มครอง 2-6 เดือน

11.05.2021
  • LOADING...
ประกันโควิด-19-คุ้มครองเจ้าหน้าที่

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า ในฐานะนายทะเบียน ได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 

ทั้งนี้ทาง คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ย 38 ล้านบาท และเพื่อให้ความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวม 270,000 ราย ในวงเงินคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท 

 

โดยแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครอง 3 กรมธรรม์ ได้แก่ 

 

  1. คุ้มครองการเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท 
  2. คุ้มครองภาวะโคม่าจากโควิด-19 ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท 
  3. ผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเข้าร่วมรวม 22 บริษัท ขณะที่ในช่วงการระบาดระลอกแรก คปภ. มีการมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รวม 70,000 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 7 ล้านบาท วงเงินคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising