×

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา โหวตให้เลือกตั้ง ส.ส. บัตร 2 ใบ พรรคเดียวกัน แต่ใช้คนละเบอร์

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2022
  • LOADING...
บัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (6 กรกฎาคม) ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระ 2 (รายมาตรา) ตามที่กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสนอให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตในสังกัดพรรคเดียวกัน โดยใช้ต่างหมายเลขกัน

 

โดยมติที่ประชุมร่วมรัฐสภามีดังนี้

  • จำนวนผู้ลงมติ 476 เสียง
  • เห็นชอบ 354 เสียง
  • ไม่เห็นชอบ 117 เสียง
  • งดออกเสียง 0 เสียง

 

สำหรับกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยที่เสนอให้ใช้ระบบเบอร์เดียวทั้งประเทศ ส่วนใหญ่มาจากพรรคเพื่อไทย เช่น สามารถ แก้วมีชัย, รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล, ประยุทธ์ ศิริพานิชย์, สมคิด เชื้อคง, กฤช เอื้อวงศ์, ชลน่าน ศรีแก้ว, พงศ์เทพ เทพกาญจนา และ สุขุมพงศ์ โง่นคํา

 

หลังจากการลงมติในครั้งนี้ ส่งผลให้ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ถูกกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตทั่วประเทศสังกัดพรรคเดียวกัน โดยใช้หมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกัน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising