×

กรมการพัฒนาชุมชน ชวนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหารสู้วิกฤตโควิด-19

30.03.2020
  • LOADING...
ปลูกพืชผักสวนครัว สู้วิกฤตโควิด-19

วันนี้ (30 มีนาคม) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประชาชนขาดรายได้ไม่สามารถออกไปทำงาน หรือหาซื้ออาหารได้สะดวก 

 

โดยกรมการพัฒนาชุมชนเห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จะทำให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยเฉพาะการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในระดับครัวเรือนด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือนจะทำให้เกิดพอกินพอใช้และพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น นับตั้งแต่วันนี้ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

กรมการพัฒนาชุมชนจะส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน หรือให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จะเริ่มจากเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับชั้นเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 5 ชนิด และไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน จากนั้นจึงขยายผลให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันรณรงค์ให้ครบทุกหลังคาเรือน ทุกจังหวัดในไทยต่อไป

 

ทั้งนี้สุทธิพงษ์กล่าวเสริมว่า การดำเนินงานดังกล่าวนี้ไม่ได้เน้นทำในสังคมหมู่บ้านชนบทเท่านั้น คนที่อยู่ในสังคมเมืองก็สามารถทำได้ เช่น การปลูกในกระถาง ยางรถยนต์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนของตนเองในยามที่มีการกักตัวหรือไม่สามารถออกไปซื้อหานอกบ้านได้ เพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปให้ได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising