×

จีนสั่งบริษัทนำเที่ยวงดขายทัวร์ ควบคุมไวรัสโคโรนาระบาด

25.01.2020
  • LOADING...

กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของจีน ออกคำสั่งให้บริษัทนำเที่ยวในจีนทั้งหมดงดการจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคมเป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีชาวจีนเดินทางจำนวนหลายล้านคน

 

Bloomberg รายงานว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อบริษัทนำเที่ยวในจีนทุกแห่ง โดยเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส นอกเหนือจากการปิดระบบขนส่งสาธารณะใน 11 เมืองของมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 

คาดว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีน ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดโนโลก ขณะที่ยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศมีจำนวนมากถึง 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018  

 

สำหรับบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ บริษัท China International Travel Service Corp. และ UTour Group ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะจัดตารางท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือจองที่พักผ่านเว็บไซต์ แต่ข้อมูลจากหน่วยงานท่องเที่ยวจีนระบุว่ายังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากถึง 55% ในปี 2018 ที่เลือกจองแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศกับบริษัทนำเที่ยว 

 

อีกหนึ่งในธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบตามมาจากคำสั่งของรัฐบาลจีน คือสายการบินในประเทศ โดยเฉพาะสายการบิน Air China, China Southern Airlines และ China Eastern Airlines ซึ่งราคาหุ้นตกลงนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาด

 

นอกจากนี้ผลพวงจากการที่นักท่องเที่ยวน้อยลง ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อยอดขายสินค้าของแบรนด์ชั้นนำหลายราย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories