×

คนจีนไม่มีความสุข สวนทางกับมลพิษในอากาศที่เพิ่มขึ้น

23.01.2019
  • LOADING...

ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ปัญหามลพิษในจีนก็กำลังทำให้คนจีนไม่มีความสุข ในชุมชนเมืองที่แออัด ปัญหาฝุ่น PM2.5 สร้างความเครียดให้คนเมืองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากราคาที่อยู่อาศัยแพง อาหารไม่ปลอดภัย และปัญหาสวัสดิการ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า แต่ละปีมีประชาชนกว่า 1 ล้านคนในจีน เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สืบเนื่องจากมลพิษในอากาศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories