×

ประธานสภาสั่งบรรจุญัตติซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านแล้ว รอ ครม. ตอบรับวันอภิปราย

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
ชวน หลีกภัย

วันนี้ (24 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แถลงข่าวถึงเส้นทางของญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ว่าจะต้องมี ส.ส. ลงลายมือชื่อไม่ตำ่กว่า 1 ใน 5 โดยรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นเข้ามา 186 รายชื่อ ถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาต่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งหนังสือร้องเรียนมายัง ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบเจตนารมณ์ของผู้ร่วมลงรายชื่ออีกครั้งว่ามีความประสงค์ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวกับญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวน 10 คน หรือ 11 คน และต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบกรณีคล้ายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยื่นขอให้ตรวจสอบ

 

นพ.สุกิจกล่าวว่า เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรรับญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้ว จะต้องตรวจสอบญัตติและแจ้งไปยังฝ่ายค้านภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับยื่นญัตติ ซึ่งกรณีเรื่องร้องเรียนทั้งของสุชาติและเรืองไกร ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สำนักประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ตรวจสอบ โดยให้นำทั้ง 2 ข้อร้องเรียนมาประกอบการพิจารณาตรวจสอบด้วย โดยสำนักประชุมได้สอบถามไปยัง ส.ส. ที่ร่วมลงรายชื่ออีกครั้งว่ามีความเต็มใจหรือปัญหาขัดข้องใดหรือไม่ ซึ่งท้ายที่สุดได้รับคำตอบจาก ส.ส. ที่ร่วมลงรายชื่อในญัตติว่ามีความเต็มใจและเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง

 

ดังนั้นญัตติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านจึงถือเป็นญัตติที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ซึ่งขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติให้ญัตติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งจะต้องบรรจุไว้เป็นเรื่องด่วน ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งไปยัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบแล้ว ซึ่งหลังจากนี้เหลือเพียงการรอคำตอบจาก ครม. ว่าจะมีความพร้อมในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เมื่อใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising