×

ชัชชาติเริ่มสำรวจผับ-บาร์ กทม. เตรียมรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดให้บริการถึงตี 4

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (4 ธันวาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คือเรื่องของการเปิดผับ-บาร์ถึงเวลา 04.00 น.  

 

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศร่างกฎกระทรวง แต่กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับไว้แล้ว โดยจะเน้นในสถานบริการซึ่งได้รับใบอนุญาตเดิมประมาณ 200 กว่าแห่ง ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในโซนและนอกโซนที่กำหนด โดยในโซนที่กำหนดไว้ ได้แก่ สีลม RCA และถนนรัชดาภิเษก  

 

ชัชชาติกล่าวว่า ขั้นตอนแรกได้ให้เขตสำรวจสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมในพื้นที่ว่ายังมีการประกอบกิจการอยู่หรือไม่ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจกายภาพให้เรียบร้อย ทั้งความปลอดภัยทางหนีไฟ และผลกระทบทางเสียง รวมทั้งต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งตำรวจ เทศกิจ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้บริการของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มึนเมา การดื่มแล้วขับ และปัญหายาเสพติด 

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งว่าจะเปิดให้บริการในพื้นที่กลุ่มโซนใดบ้าง ส่วนการพิจารณากำหนดโซนนิ่งใหม่จะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ต้องสำรวจและทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ก่อน

 

ชัชชาติได้กล่าวถึงการเปิดให้บริการสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ในโรงแรมว่า จากข้อมูลโรงแรมที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ภายในมีจำนวน 30 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพฯ เบื้องต้นจะเน้นการตรวจเฉพาะสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ได้ครอบคลุมทุกโรงแรม เนื่องจากบางโรงแรมเปิดบริการเฉพาะที่พักอาศัยเท่านั้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising