×

เป็นความตั้งใจของเราที่จะรวม Circular Economy เข้ากับ Wellness Living [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
27.12.2019
  • LOADING...

“เป็นความตั้งใจของเราที่จะรวม Circular Economy เข้ากับ Wellness Living เพราะตอนนี้ทั้งสภาพแวดล้อมและเรื่องสุขภาพล้วนน่าเป็นห่วง”

 

พรพิมล ผู้พัฒน์

ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนก Design Solution บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories