×

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

Economic reform
23 กันยายน 2021

รากฐานและหลักของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สัมฤทธิผล

‘The time to repair the roof is when the sun is shining.’ John F. Kennedy   การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่อยู่กับเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน เราพูดคุยกันถึงการปฏิรูปทุกครั้งที่เราเห็นแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงในระยะยาว และพูดคุยกันทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพราะเมื่อเศรษฐกิจหดตัว เราจะมองเห็น ‘ความอ่อนแอ’ ของเศ...
การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ
16 สิงหาคม 2021

การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth - Abraham Lincoln สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ขณะเดียวกันก็มีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนจัดสรรทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างทุกวันนี้ สหรัฐอเมริกาเคยเผชิญ...
public-resource-allocation-platform
16 กรกฎาคม 2021

แพลตฟอร์มโดยประชาชน: การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะจากเสียงสะท้อนและการมีส่วนร่วมของทุกคน

Your voice can change the world. - บารัก โอบามา   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 สภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างแผนปฏิบัติเพื่อการบริหารท้องถิ่น (Municipal Action Plan) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลนาเปิดให้ประชาชนเสนอแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณของสภาเทศบาลเมือง เพื่อการจัดหาสินค้าแ...
digital platform
14 มิถุนายน 2021

Platform of the People: แพลตฟอร์มดิจิทัลของประชาชนเพื่อการให้บริการสาธารณะ

Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree. - วิลเลียม เจ. คลินตัน   เบลเยียมเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 2020 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื...
เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม
11 พฤษภาคม 2021

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบอย่างไรให้เติบโตดีและทั่วถึง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ผู้อ่านหลายท่านคงมีโอกาสได้ซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายจากแพลตฟอร์มดิจิทัล ขณะที่อีกหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการก็น่าจะเริ่มเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต การขาย และการขนส่ง   คำถามที่สำคัญคือเราจะกระจายผลประ...
Platform Economy… คำตอบของระบบเศรษฐกิจไทยที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน?
10 เมษายน 2021

Platform Economy… คำตอบของระบบเศรษฐกิจไทยที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน?

“Information is liberating” -- Kofi Annan   การปฏิวัติข้อมูลข่าวสารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะทำให้คนในระบบเศรษฐกิจทราบถึงความต้องการและข้อจำกัดของอีกฝ่าย จึงนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เกิดประโยชน์สูงสุด อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลข่าวสารสามารถ ‘ปลดปล่อย’ ให้คนออกจากข้อจำกัดเพื่อแสวงหาคุณภาพช...
ชะตาชีวิต...เศรษฐกิจไทย
8 มีนาคม 2021

ชะตาชีวิต…เศรษฐกิจไทย

I dreamed a dream in times gone by  When hope was high and life worth living…   - I Dreamed a Dream เพลงจาก Les Misérables ที่ร้องโดยตัวละคร ฟองทีน   สวัสดีครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์กึ่งละครเพลงเรื่อง Les Misérables หรือที่มีชื่อไทยว่า เหยื่ออธรรม ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมชั้นครูที่แต่งโดยวิก...
ระบบเศรษฐกิจไทย
9 กุมภาพันธ์ 2021

ระบบเศรษฐกิจไทยควร ‘กลัว’ ความเสี่ยงแค่ไหน

A person who never made a mistake never tried anything new. - Albert Einstein สวัสดีครับ ในบทความฉบับที่แล้วผมสำรวจ ‘สุขภาพ’ ที่แตกต่างกันระหว่างระบบสถาบันการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริง และตั้งคำถามถึงบทบาทของระบบสถาบันการเงินไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการให้สินเชื่อไปแล้ว ในบทความฉบับนี้ผมจะสำรวจลึกลงไปถึง ‘ธรรมชาติ’ ของการให้สินเชื่อใน...
ภาคการเงินไทยสุขภาพดีกว่าใคร เหตุใดจึงไปไม่ถึงภาคเศรษฐกิจจริง?
4 มกราคม 2021

ภาคการเงินไทยสุขภาพดีกว่าใคร เหตุใดจึงไปไม่ถึงภาคเศรษฐกิจจริง?

“A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.” John Augustus Shedd Salt from My Attic (1982)   สวัสดีปีใหม่ครับ ปีนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความเสี่ยงและความท้าทายจากปัญหาหลายประการ แต่หลายครั้งการเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายก็เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเราทุกคน เราไม่สามารถหยุดนิ่งเหมือนเรือที่จ...
โลกหลังโควิด-19… เศรษฐกิจไทย ไป (ไม่) รอด?
4 ธันวาคม 2020

โลกหลังโควิด-19… เศรษฐกิจไทย ไป (ไม่) รอด?

เป็นเวลาเกือบครบ 1 ปีแล้วที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ ‘เราเจ็บหนักกว่าคนอื่น’ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดย International Monetary Fund (IMF) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2020 จะหดตัว 7.1% ซึ่งเป็นอัตราการหดตัวที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน เป็นรองแค่ประเทศฟิลิป...

MOST POPULAR