×

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

Bank Run
4 พฤษภาคม 2023

กลยุทธ์หยุด Bank Run

‘It has been more than 115 years since the panic of 1907, which led to the establishment of the Federal Reserve System. New technologies have made panics and bank runs easier. But the consequences can be even more severe.’ Joseph E. Stiglitz     ในปี 1907 F. Augustus Heinze และ Charles W. Morse นักธุรกิจชาวสหรัฐฯ เข้าซื้อหุ้นขอ...
นโยบายเศรษฐกิจไทย
27 มีนาคม 2023

การคลังจะยั่งยืนหรือไม่ หากนโยบายเศรษฐกิจไทยยังประชานิยม

“Bless the children, for the national debt is theirs.” Herbert Hoover ประธานาธิบดีลำดับที่ 31 ของสหรัฐอเมริกา   ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ออกบทความเรื่อง ‘ข้อสังเกตและข้อห่วงใยต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566’ โดยวิเคราะห์ภาระทางการคลังจากการดำเนินนโยบายของ...
28 กุมภาพันธ์ 2023

นโยบายเศรษฐกิจไทย: การเมือง / ประชาชน / วงวิชาการ

อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วครับ  แท้จริงแล้ว การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะ โดยการเลือกบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของเราในการร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ การเลือกตั้งจึงสะท้อนทิศทางการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย   พรรคการเมืองประกาศแนวนโยบายเศรษฐกิจออกมาอย่างคับคั่ง น่าสนใจว่านโยบายเศรษฐกิจที่พรรคการเมือ...
11 กุมภาพันธ์ 2023

นโยบายเศรษฐกิจ Do’s & Don’ts

“[…] when workers get higher wages and better working conditions through the free market, […], those higher wages are at nobody’s expense. They can only come from higher productivity, greater capital investment, more widely diffused skills. The whole pie is bigger - there’s more for the worker, but there’s also more for the employer, the investor, ...
4 ธันวาคม 2022

ปัญหาหนี้ครัวเรือน สัญญาณเตือนของวิกฤตเศรษฐกิจ

“Economic disasters are almost always preceded by a large increase in household debt.” - Atif Mian John H. Laporte, Jr. Class of 1967 Professor of Economics, Princeton university   หากกล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะต้องกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ หรือ The Great Depression ในปี 1929-1939 และวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก หรือ Global Financial Cr...
27 ตุลาคม 2022

‘ร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันปกป้อง’ ทางออกของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์อุทกภัยเป็นหนึ่งความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ถ้าปริมาณน้ำฝนเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดไว้ EIC ประเมินว่า จะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 5.7 ล้านไร่ โดยภาคเกษตรจะได้รับความเสียหายเป็นมูลค่า 2.7 พันล้านบาท หรือ 0.07% ของ GDP[i]   สังเกตว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมาโดยตลอด ข้อมูลจาก...
22 กันยายน 2022

‘ส่วนต่างรายได้’ กับนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

“เมื่อเศรษฐกิจเจริญขึ้น การแบ่งสรรรายได้ของประเทศจะแตกต่างออกไป บุคคลบางคนอาจร่ำรวยมากขึ้น แต่บุคคลบางคนอาจจนลงก็ได้ ในเรื่องเหล่านี้… ต้องพิจารณาและหาทางแก้ไขอยู่เสมอ …เพื่อให้ความสุขแก่คนโดยทั่วถึง” - หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย เขียนโดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ข่าวที่เกี่ยวข้อง กูรูชี้ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร...
ครัวเรือนไทย
31 สิงหาคม 2022

ครัวเรือนไทยพร้อมหรือไม่กับโลกที่มีความเสี่ยงมากขึ้น?

“People face substantial, even catastrophic, risk throughout most of the developing countries of the world. […] Even in developing countries such as Thailand, with modest per capita incomes on average, farmers in one locality can face fluctuations in net income that are substantial relative to other localities or to the nation as a whole.” - Robert...
เศรษฐกิจไทย เงินเฟ้อ
25 กรกฎาคม 2022

เศรษฐกิจไทย พร้อมหรือไม่ หากใช้ยาแรงแก้ปัญหาเงินเฟ้อ?

“By the time I became chairman and there was more of a feeling of urgency, there was a willingness to accept more forceful measures to try to deal with the inflation”   Paul Adolph Volcker Jr. Chair of the Federal Reserve (1979-1987)   ในเดือนมีนาคม 1980 Paul Volcker ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เผชิญความท้าทายในการดำเนินนโยบา...
ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ
17 มิถุนายน 2022

Ted Talks เผย ‘เชื่อใจเพราะมีส่วนร่วม’ ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2016 Rachel Botsman นักวิจัยและผู้สอนจาก Saïd Business School มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เริ่มการบรรยายบนเวที Ted Talks โดยการสำรวจผู้ฟังว่า ใครบ้างที่เคยเช่าหรือให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb ใครบ้างที่ถือ Bitcoin ซึ่งคนส่วนใหญ่ในห้องบรรยายยกมือขึ้น เธอตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า   ‘These are all examples of how technolog...


MOST POPULAR

X
Close Advertising