×

ครม. เตรียมรับทราบเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดมี 15 ล้านคน เพิ่มผู้ใช้สิทธิ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2021
  • LOADING...
Cabinet

วันนี้ (23 พฤศจิกายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับวาระการประชุมที่ต้องจับตาคือ ครม. เตรียมรับทราบการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคน โดยการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจ้างนักศึกษาจบใหม่ประมาณ 10,000 คน ประจำจุดลงทะเบียน เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วย  

 

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทั้งมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม. ยังเตรียมพิจารณาร่างระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. .…, ร่างข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ พ.ศ. …., ร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลกของสหประชาชาติ เพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์, การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13

 

พร้อมพิจารณาขณะที่กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รวมถึงขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

 

ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมรายงานสถานการณ์การว่างงานในไตรมาส 3/64 เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.25

 

กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอยกเว้นภาษีจากเงินที่ได้จากโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 โดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ขณะที่กระทรวงกลาโหมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมจะรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเตรียมพิจารณาการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง หรือ Belt and Road Energy Partnership: BREP ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising