×

จับตาวาระ ครม. นัดสุดท้ายรัฐบาลอำนาจเต็ม ก่อนประกาศยุบสภาสัปดาห์หน้า

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (14 มีนาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเต็มครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีการประกาศยุบสภา 

 

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่าการประชุม ครม. ในวันนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยมีการเสนอการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่องแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ไม่ทราบว่า ครม. จะมีการพิจารณาหรือไม่

 

ทั้งนี้ การประชุมวันนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลังของปี 2565 และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569

 

สำนักงบประมาณสรุปความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการระดับจังหวัดที่ใช้งบประมาณแผ่นดินของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ขณะที่กระทรวงคมนาคมขออนุมัติดําเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลําลูกกา) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) และขออนุมัติโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

 

กระทรวงการคลังนําเสนอการกําหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําปี 2565

 

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการคู่ขนานปี 2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอการเยียวยาค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม

 

กระทรวงมหาดไทยเสนอการปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่มีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามขั้นตอนเมื่อ ครม. อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญากับ BEM


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising