×

เพิ่มซัพพลายรับดีมานด์! ธปท. ปรับแผนออกบอนด์ปี 2567 ประกาศเพิ่มวงเงินประมูลขั้นต่ำพันธบัตรอายุ 3 เดือน และ 1 ปี ยันอุปทานบอนด์ภาครัฐ ‘อยู่ในระดับที่เหมาะสม’

12.01.2024
  • LOADING...

แบงก์ชาติเผยแผนออกพันธบัตรประจำปี 2567 ประกาศเพิ่มกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำบอนด์อายุ 3 เดือน และ 1 ปี เหตุเห็นความต้องการถือครองพันธบัตรระยะสั้นที่กลับมาอยู่ในระดับปกติต่อเนื่อง ยืนยันทำงานร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต่อเนื่อง เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแผนออกพันธบัตร ประจำปี 2567 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือ ธปท. ได้ปรับเพิ่มกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลด อายุ 3 เดือน และอายุ 1 ปี เป็น 3 หมื่นล้านบาท และ 2 หมื่นล้านบาทต่อครั้ง ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับกรอบวงเงินประมูลช่วงก่อนการระบาดของโควิด

 

โดย ธปท. ยังอธิบายว่า การปรับเพิ่มดังกล่าวเป็นเพราะเห็นว่าความต้องการถือครองพันธบัตรระยะสั้นที่กลับมาอยู่ในระดับปกติต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ปรับลดกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทดังกล่าวลงหลังการระบาดของโควิด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องระยะสั้นและแผนการกู้เงินของภาครัฐ

 

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

 

ทั้งนี้ การออกพันธบัตรรัฐบาลของ ธปท. ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการดำเนินนโยบายของ ธปท. เพื่อบริหาร (เสริมหรือดึง) สภาพคล่องในระบบ

 

ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า มูลค่าคงค้างพันธบัตร ธปท. ลดลงต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกันแล้ว (ตั้งแต่ปี 2563-2566) โดย ณ สิ้นปี 2566 พันธบัตร ธปท. มีมูลค่าคงค้างลดลง 172,656 ล้านบาท เหลือ 2.3 ล้านล้านบาท โดยมีอายุเฉลี่ย 5.7 เดือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5.2 เดือนเมื่อปี 2565

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุอีกว่า ในปี 2567 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยพิจารณาจากสภาพคล่องในตลาดการเงินและแนวโน้มความต้องการถือครองพันธบัตรภาครัฐ รวมถึงแผนการออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวม

 

โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ ธปท. วางแผนที่จะออกพันธบัตร ธปท. ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising