×

กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันนี้ (26 กรกฎาคม) ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กทม. และบุคลากร กทม. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 

โดยชัชชาติซึ่งเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังนี้

 

“ข้าพระพุทธเจ้า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 

โดยผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท 

 

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 

กรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร https://www.bangkok.go.th/ หรือผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) https://web.ocsc.go.th/ForMyKing ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising