×

กทม. เร่งเจรจาบ้านรุกล้ำริมคลองเปรมฯ หากไม่ยินยอมคืนพื้นที่จำเป็นต้องใช้ข้อกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2023
  • LOADING...
ขจิต ชัชวานิชย์

วันนี้ (30 สิงหาคม) ที่สำนักงานเขตดอนเมือง ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดและติดตามแผนการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมคลองเปรมประชากร โดยมี ณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร, สำนักการระบายน้ำ, สำนักการโยธา, สำนักงานกฎหมายและคดี, ผู้บริหารเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช., กรมธนารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุมหารือแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองเปรมประชากร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจพบบ้านรุกล้ำ 4,398 หลัง ในพื้นที่ 32 ชุมชน อยู่ในพื้นที่เขต 3 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร ปัจจุบันทำการรื้อย้ายแล้ว 900 หลัง ที่เหลืออยู่ระหว่างการเจรจาขอความร่วมมือ

 

ขจิตได้มอบหมายสำนักงานเขตจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือแผนดำเนินการในแต่ละชุมชนที่มีปัญหาทุก 15 วัน และลงพื้นที่ร่วมกับ พอช. และ กอ.รมน. เพื่อเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือประชาชนทีละหลังรวมถึงแกนนำในพื้นที่

 

ซึ่งหากไม่ยินยอมรื้อถอนให้ดำเนินการตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กับผู้รุกล้ำ เพื่อเร่งดำเนินการรื้อถอน พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตจัดทำแผนดำเนินการ และหาแนวทางดำเนินการกับชุมชนที่ไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งมอบหมายสำนักการระบายน้ำประสาน พอช. เพื่อเร่งรัดส่งมอบพื้นที่ โดยภายหลังจากที่ได้รับการส่งมอบให้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อเร่งก่อสร้างเขื่อนต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising