×

กทม. นำร่องแจกผ้าอนามัยฟรีปี 66 พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยของเด็กผู้หญิงช่วงวัยเจริญพันธุ์ ป.4 – ม.6

โดย THE STANDARD TEAM
26.05.2023
  • LOADING...

วันนี้ (26 พฤษภาคม) ที่โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการนำร่องแจกผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เขตบางคอแหลม ประจำปี 2566

 

ศานนท์กล่าวว่า ปีที่แล้ว 2565 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หากให้เลือกเรื่องสำคัญที่อยากจะทำคือเรื่องสาธารณสุขและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของเส้นเลือดฝอยและเป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับโครงการนี้เป็นการนำเรื่องสาธารณสุขและการศึกษามาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งเข้าถึงกลุ่มน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในช่วงชีวิตสำคัญคือการก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

 

สำหรับผ้าอนามัยฟรีที่ กทม. แจกให้น้องๆ นักเรียน ไม่ได้จำกัดเพียงคนที่ประสบปัญหาขาดแคลน แต่เป็นนโยบายสำหรับนักเรียนหญิงทุกคนที่มีประจำเดือนให้เข้าถึงผ้าอนามัยในปริมาณที่เพียงพอ และหัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่การแจก ไม่ใช่การกุศล แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องความแตกต่างทางเพศ การมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยและเพศศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง

 

ศานนท์กล่าวต่อไปว่า วันนี้ได้นำร่องแจกผ้าอนามัยฟรี 7 โรงเรียนสังกัด กทม. ในเขตบางคอแหลม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร, โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนวัดจันทร์ใน, โรงเรียนวัดจันทร์นอก, โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดบางโคล่นอก โดยโครงการนำร่องครั้งแรกที่โรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนราว 1,100 คน มีนักเรียนหญิงที่ร่วมโครงการประมาณ 200 คน อยู่ระหว่างชั้น ป.4 – ม.3 ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้งบประมาณของทางโรงเรียนในการจัดซื้อให้เด็กนักเรียน

 

สำหรับนโยบายนำร่องแจกผ้าอนามัยฟรีของ กทม. เกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่อยู่ในระดับชั้น ป.4 – ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวนกว่า 100,000 คน ให้เข้าถึงการใช้ผ้าอนามัย มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของตัวเองและความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

 

โดยปี 2566 ได้นำร่องแจกผ้าอนามัยใน 7 โรงเรียนที่เขตบางคอแหลม และจะเพิ่มเติมอีก 3 เขตในกรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าอนามัยจากบริษัท Kao Industrial (Thailand) จำนวน 60,000 ชิ้น และการสนับสนุนกระบวนการให้ความรู้จากโครงการยังฝัน (Young Fun) และในปี 2567 อยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อขยายผลโครงการในอีก 109 โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิงมีผ้าอนามัยใช้ทุกเดือน โดยจัดให้คนละ 15 ชิ้นต่อเดือน

 

ศานนท์กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายในระยะยาวของนโยบายแจกผ้าอนามัยฟรี คือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน 2 มิติ คือมิติที่ 1 ด้านสังคม ที่นักเรียนทุกคนต้องมีสุขอนามัยที่ดี มิติที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้หญิงไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยที่อาจสูงถึง 2,500 บาทต่อปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising