×

กทม. ใช้ 54 โรงเรียนในสังกัด นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ให้อิสระการบริหารงาน

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2022
  • LOADING...
การศึกษา

วานนี้ (25 กันยายน) ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ‘เครือข่ายระดมพลังเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก กทม. (Bangkok Education Network)’ 

 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารของ กทม. ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 54 โรงเรียน ที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

 

ซึ่ง กทม. โดยสำนักการศึกษา จัดงานนี้ขึ้นเพื่อระดมพลังทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาที่มองเห็นถึงความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็ก กทม. รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน ออกแบบการเรียนรู้ของเด็ก กทม. ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียนที่จะทดลองนำร่องใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา กทม.

 

ศานนท์กล่าวว่า กทม. ได้รับการเห็นชอบเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว (Education Sandbox) โดยเริ่มนำร่อง 54 โรงเรียนในสังกัด ซึ่งจะมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา มีการกระจายอำนาจและให้อิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษา กทม. ได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนนำร่องมีอิสระ คล่องตัวมากขึ้น การเป็น Sandbox ทำให้โรงเรียนนำร่องมีอิสระจากกฎระเบียบ สามารถทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยมีทรัพยากรพร้อมสนับสนุน มีภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจำนวนมากที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก กทม. ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งมีหน่วยประสานงานเครือข่าย มีคณะทำงานรับผิดชอบแต่ละนโยบาย ที่พร้อมจะประสานภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising