Menu
176257

สีสันวันไร้ชุดนักเรียน กรุงเทพคริสเตียนประเดิมสวมชุดไปรเวทมาโรงเรียนวันแรก

08.01.2019
  • LOADING...
  • Loading...

เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดไปรเวทมาเรียนเป็นวันแรก หลังจากทางโรงเรียนประกาศทดลองให้นักเรียนสวมชุดไปรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคาร ตามนโยบายของโรงเรียน โดยจะทำการทดลองเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน

 

นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนมีการพูดคุยเรื่องนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว เพราะมีงานวิจัยจากต่างประเทศชี้ชัดว่า การใส่ชุดไปรเวทจะช่วยลดแรงกดกัน และทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งใส่ชุดยูนิฟอร์มมาตลอด จึงตัดสินใจทำวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อจะดูว่าถ้าปรับให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทในบางวันนั้นจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ หากมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาก็จะยกเลิก

 

อีกทั้งมีเป้าหมายอยากให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขของนักเรียน เพราะเชื่อว่าแค่หนึ่งวันของนักเรียน จะเป็นการสร้างความสุขให้เด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการสะท้อนว่า ความแตกต่างของแต่ละคนสามารถอยู่ด้วยกันได้

 

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR