×

POP Eye: บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

18.08.2020
  • LOADING...

หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อดีตอพยพมาพร้อมกับทหารจีนคณะชาติ กองพล 93 ‘ก๊กมินตั๋ง’ กองพลเดียวกันกับที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ก่อนตั้งถิ่นฐานปักหลักอยู่ ณ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามของ ‘บ้านรักไทย’ ด้วยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,776 เมตร ทำให้ที่นี่เหมาะสมกับการปลูกชาพันธุ์ดี กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนในช่วงฤดูหนาว จิบชาอุ่นๆ แกล้มด้วยขาหมูหมั่นโถว นั่งมองสายหมอกลอยคลอเคลียกับผิวน้ำ เป็นความสุขง่ายๆ ที่ดูผิวเผินไม่มีอะไร แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการดื่มด่ำธรรมชาติที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

ภาพ: Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising