×

รายล่าสุด! ธ.ก.ส. ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% มีผล 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

27.01.2023
  • LOADING...
ธ.ก.ส. ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.125-0.25% ต่อปี ตามมติ กนง. ล่าสุดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.50% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

 

วันนี้ (27 มกราคม) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่มขึ้น 0.125% ต่อปี เป็น 6.625% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) ปรับเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี เป็น 5.125% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี เป็น 6.50% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย

 

ขณะที่ ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ 1.50% ต่อปีในปัจจุบัน ตามการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ได้ทำการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามนโยบายกระทรวงการคลังออกไปให้นานที่สุด เพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงการฟื้นตัวหลังจากเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด ขณะเดียวกันได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด

 

ธ.ก.ส. ยังย้ำว่า ธนาคารมีโครงการชำระดีมีคืน สำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตามปกติ และมีมาตรการในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร ประกอบด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เช่น มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการจ่ายน้อย ผ่อนคลาย ได้ลดดอกเบี้ย และมาตรการทางด่วนลดหนี้ เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบ ควบคู่กับการเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising