×

จับตา ‘แอชตัน อโศก’ คอนโดหรูของ ‘อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์’ หลังศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

30.07.2021
  • LOADING...
แอชตัน อโศก

กลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเสียแล้วสำหรับคอนโดมิเนียมหรู ‘แอชตัน อโศก’ ของ ‘อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์’ หลังวันนี้ (30 กรกฎาคม) ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว

 

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควรที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป

 

สำหรับ ‘แอชตัน อโศก’ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม High Rise สูง 50 ชั้น 1 อาคาร  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร่วมทุนระหว่าง อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ มิตซุย ฟูโดซัง จากญี่ปุ่น มูลค่าโครงการ 6,358 ล้านบาท มีจำนวนยูนิตที่พักอาศัย 783 ยูนิต โดยวางราคาเริ่มต้นในช่วงเปิดตัวไว้ที่ 6.9 ล้านบาท 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising