×

เพื่อไทยเสนอยกระดับความร่วมมืออาเซียนหยุดวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่พรมแดนติดกัน

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (18 มีนาคม) จิราพร สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลที่ไม่ทันท่วงที ทำให้การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่น่ากังวลอย่างมาก รัฐบาลไทยไม่อาจรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เพียงลำพัง จึงต้องใช้กลไกการทำงานระหว่างประเทศร่วมด้วย โดยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยุติการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวโดยด่วน

 

ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่ากังวลว่าหลายประเทศที่มีพรมแดนติดกัน โดยเฉพาะประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศคือ ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งมีด่านชายแดนที่ประชาชนสามารถสัญจรและขนถ่ายสินค้าระหว่างกันได้กว่า 97 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย หากไม่มีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

 

“ไทยมีด่านชายแดนติดกับเพื่อนบ้านกว่า 97 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนใช้สัญจรและขนถ่ายสินค้าทุกวัน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังไม่เคยมีมาตรการคัดกรองโควิด-19 ณ ด่านชายแดนที่ชัดเจน จึงขอให้รัฐบาลเร่งเพิ่มมาตรการคัดกรองให้ชัดเจนและเข้มข้น พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความร่วมมือเพื่อหยุดการระบาดของโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ” จิราพรกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories