×

ประยุทธ์ชมอนุพงษ์ แก้ความยากจนสำเร็จแล้ว 2 หมื่นครัวเรือน ย้ำหากร่วมมือกันจะแก้ความยากจนในชาติได้

โดย THE STANDARD TEAM
06.08.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (6 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามข้อสั่งการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งรัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบพุ่งเป้า เพื่อพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ชื่นชม พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ในส่วนของมิติความเป็นอยู่ ซึ่งมีจำนวน 147,503 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องครัวเรือนไม่มีความมั่นคง ที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร ครัวเรือนจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะและมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว 20,649 ครัวเรือน

 

ธนกรกล่าวว่า ความสำเร็จดังข้างต้นเป็นการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงดึงศักยภาพของพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน เป็นเงิน 16,600,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งกองทุนซ่อมบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนคนเชียงใหม่

 

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้องค์กรสตรีจัดกิจกรรม ‘รวมพลังสตรี แก้จนคนนคร’ ในการหาทุนสร้างและซ่อมบ้านให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัด 

 

ส่วนจังหวัดชัยนาท โครงการ ‘ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน’ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ได้ดำเนินการครบ 121 หลัง และจังหวัดชัยภูมิ ‘ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข’ ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP เสร็จแล้ว จำนวน 103 หลัง

 

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นลำดับต้นๆ ของการทำงานเสมอมา รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหานี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับหน้าที่และจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณและชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีย้ำ ความสามัคคีของทุกหน่วยงาน ทุกคน หากร่วมมือกัน จะแก้ไขปัญหาความยากจนในชาติได้สำเร็จ เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising