×

ขอนิรโทษกรรม ต้องรวมคดีการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2024
  • LOADING...

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์) ที่อาคารรัฐสภา อับดุลเลาะ เงาะ ตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) ได้ยื่นหนังสือต่อ กัณวีร์ สืบแสง สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เป็นข้อเสนอแนะผ่านไปยังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาตรากฎหมายนิรโทษกรรม และเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้พิจารณานิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง

 

อับดุลเลาะกล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมของทั้งฝั่งเครือข่ายประชาชน รวมทั้งของหลายพรรคการเมือง ยังไม่มีการพูดถึงกรณีนิรโทษกรรมให้คดีทางการเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอยากให้ สส. และพรรคการเมือง ช่วยผลักดันข้อเสนอแนะนี้ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาตรากฎหมายนิรโทษกรรม และพรรคการเมือง พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในสามจังหวัดชายแดนใต้ เช่น การดำเนินคดีปิดปากนักกิจกรรมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ต้องขังที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเมืองด้วย จึงอยากให้รวมอยู่ในร่าง พ.ร.บ. นี้ด้วย และเพื่อสอดคล้องกับบริบทการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่รัฐไทยกำลังพูดคุยกับผู้เห็นต่างในพื้นที่ด้วย

 

ขณะที่กัณวีร์กล่าวว่า ช่วงเวลานี้มีความสำคัญทางการเมืองไทย เพราะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านสำคัญทั้งการนิรโทษกรรม และการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสันติภาพฯ และ กมธ.ศึกษาร่างกฎหมายนิรโทษกรรม สามารถนำปัญหาของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้เข้าไปร่วมด้วย เพราะต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ การยกเลิกกฎหมายพิเศษที่ยังใช้อยู่ ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก และ พ.ร.บ.ความมั่นคง ถูกนำมาใช้ปิดปากประชาชน ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำลายบรรยากาศการสร้างสันติภาพ ซึ่งตนเองพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) ผลักดันในบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่

 

นายอับดุลเลาะกล่าวว่า มีข้อเสนอเร่งด่วนที่ให้ชะลอการดำเนินคดีปิดปากที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หรืออาจใช้กฎหมายที่โปร่งใส และไม่ควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความมั่นคง 

 

กัณวีร์ย้ำว่า ยินดีสนับสนุนในทุกช่องทาง โดยจะนำเข้าสู่คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีคณะทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ปาตานี และการนิรโทษกรรม ต้องรวมคดีการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising